Parametry zdjęć do dokumentów

 

Zdjęcie do paszportu (biometryczne)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni.Rozmiar - 3,5 x4,5 cm


Zdjęcie do paszportu dziecka (poniżej 11 lat)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oswietlone i pozbawione cieni


Zdjęcie do paszportu dziecka (poniżej 5 lat)
Zdjecie wykonane na wprost (en face)
Zdjecie nie musi zawierać cech biometrycznych i nie musi spelniać zasad obowiazujących dla dorosłych
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
W miarę możliwości wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Twarz dziecka odsłonięta
Dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy (np. zabawki)
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Tło jednolite, jasne (bez innych osob w kadrze)


Zdjęcie do dowodu osobistego (biometryczne)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni


Zdjęcie do dowodu osobistego dziecka (poniżej 11 lat)
Zdjecie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi calkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oswietlone i pozbawione cieni


Zdjęcie do dowodu osobistego dziecka (poniżej 5 lat)
Zdjecie wykonane na wprost (en face)
Zdjecie nie musi zawierać cech biometrycznych i nie musi spelniać zasad obowiazujących dla dorosłych
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
W miarę możliwości wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Twarz dziecka odsłonięta
Dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy (np. zabawki)
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Tło jednolite, jasne (bez innych osob w kadrze)


Zdjęcie do dowodu osobistego - wniosek elektroniczny (biometryczne)
Zdjecie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi calkowicie widoczne
Czolo i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oswietlone i pozbawione cieni
Format cyfrowy tylko do wniosków elsktronicznych - 827x1064

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).
  • Na po podstawie serwisu OBYWATEL.GOV.PL