Drogi Użytkowniku,

Z uwagi na wejście dnia 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dostosowaliśmy nasze regulaminy usług. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Fuji Jama S.c.. z siedzibą w Krakowie, pl. Axentowicza 6. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tej strony oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie  Twoich  danych  pozwala  nam  na  świadczenie  usług,  m.in.  utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych.


W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) w  celu  wykonania  umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji  związanej  ze  świadczeniem  usług,  komunikacji  za  pośred nictwem   formularza kontaktowego) . Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit . b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit . a RODO);
Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz Konto;
b) w  celu  obsługi  reklamacji  i  ewentualnych  innych  roszczeń.  Podstawą  przetwarzania  jest uzasadniony  interes Fujijama S.C. (art.  6  ust.  1  lit. f RODO) ,  polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu
obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fuji Jama S.C. (art.  6  ust.  1  lit.f  RODO), polegający na wykorzystywaniu  analiz finansowych  i sprzedażowych  na  potrzeby wewnętrznego  raportowania  i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
d) w   celu   kierowania   do   Ciebie   przez Fuji Jama S.C treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fuji Jama S.C.(art. 6 ust.1lit. RODO ),polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, tj.wiadomości e-mail oraz  drogą  SMS/MMS, zawierających   informacje   o   aktualnych   ofertach,   promocjach   czy konkursach.
Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami  zmian  w  systemach  informatycznych,  wykrywania  nieprawidłowości  lub  ochroną  przed nadużyciami i atakami
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Twoje prawa
Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.