Parametry zdjęć do dokumentów

Zdjęcie do paszportu (biometryczne)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni.Rozmiar - 3,5 x4,5 cm

Zdjęcie do paszportu dziecka (poniżej 11 lat)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni

Zdjęcie do paszportu dziecka (poniżej 5 lat)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Zdjęcie nie musi zawierać cech biometrycznych i nie musi spełniać zasad obowiązujących dla dorosłych
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
W miarę możliwości wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Twarz dziecka odsłonięta
Dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy (np. zabawki)
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Tło jednolite, jasne (bez innych osób w kadrze)

Zdjęcie do dowodu osobistego (biometryczne)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni

Zdjęcie do dowodu osobistego dziecka (poniżej 11 lat)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni

Zdjęcie do dowodu osobistego dziecka (poniżej 5 lat)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Zdjęcie nie musi zawierać cech biometrycznych i nie musi spełniać zasad obowiązujących dla dorosłych
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
W miarę możliwości wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Twarz dziecka odsłonięta
Dziecko nie może mieć dodatkowych przedmiotów przy twarzy (np. zabawki)
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Tło jednolite, jasne (bez innych osób w kadrze)

Zdjęcie do dowodu osobistego - wniosek elektroniczny (biometryczne)
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy nie muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni
Format cyfrowy tylko do wniosków elektronicznych - 827x1064

Zdjęcie do prawa jazdy
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Neutralny wyraz twarzy, usta zamknięte
Owal twarzy dobrze widoczny
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy wyraźnie widoczne (zwłaszcza źrenice), nie przesłonięte włosami
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez okularów z ciemnymi szkłami (za wyjątkiem wrodzonych lub nabytych wad wzroku)
Dobra ostrość i naturalne odwzorowanie koloru skóry
Tło jednolite jasne, pozbawione cieni

Zdjęcie do karty pobytu
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Neutralny wyraz twarzy, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Czoło i uszy muszą być widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Naturalne odwzorowanie koloru skóry
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zaleca się zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni

Zdjęcia do nr PESEL
Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Pełny owal twarzy dobrze widoczny
Wyraz twarzy naturalny, usta zamknięte
Brwi całkowicie widoczne
Wzrok skierowany w kierunku obiektywu
Oczy naturalnie otwarte, wyraźnie widoczne
Zalecane zdjęcie okularów
Oświetlenie twarzy równomierne, bez refleksów i cieni
Bez nakrycia głowy (chyba, że z powodów religijnych)
Bez jakichkolwiek ozdób we włosach
Zalecane jest zdjęcie kolczyków i innej biżuterii
Tło gładkie, białe, jednolicie oświetlone i pozbawione cieni.Rozmiar - 3,5 x4,5 cm


USA loteria wizowa

Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Neutralny wyraz twarzy, usta zamknięte
Wzrok skierowany bezpośrednio na obiektyw
Oczy otwarte i wyraźnie widoczne (nie przykryte)
Bez nakrycia głowy (za wyjątkiem nakryć religijnych)
Bez przesłoniętej twarzy
Okulary nie są dozwolone
W odzieży normalnie noszonej na co dzień
Mundury i inne uniformy są niedozwolone (z wyjątkiem odzieży religijnej noszonej na co dzień)
Tło białe lub inne zbliżone do bieli
Plik wyjściowy
 *.jpg (max 240kB)
 600x600 pix


USA wiza papierowa

Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Neutralny wyraz twarzy, usta zamknięte
Wzrok skierowany bezpośrednio na aparat
Oczy otwarte i dobrze widoczne (nie przykryte)
Bez nakrycia głowy (za wyjątkiem nakryć religijnych)
Bez przesłoniętej twarzy
Okulary nie są dozwolone
W odzieży normalnie noszonej na co dzień
Mundury i inne uniformy są niedozwolone (z wyjątkiem odzieży religijnej noszonej na co dzień)
Tło białe lub zbliżone do bieli


USA wiza elektroniczna (format cyfrowy)

Zdjęcie wykonane na wprost (en face)
Neutralny wyraz twarzy, usta zamknięte
Wzrok skierowany bezpośrednio na obiektyw
Oczy otwarte i wyraźnie widoczne (nie przykryte)
Bez nakrycia głowy (za wyjątkiem nakryć religijnych)
Bez przesłoniętej twarzy
Okulary nie są dozwolone
W odzieży normalnie noszonej na co dzień
Mundury i inne uniformy są niedozwolone (z wyjątkiem odzieży religijnej noszonej na co dzień)
Tło białe lub inne zbliżone do bieli
Plik wyjściowy
 *.jpg (max 240kB)
 900x900 pix

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).
  • Na po podstawie serwisu OBYWATEL.GOV.PL